Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Morawskiego 2
Data 26.05.2014r
Temat Modernizacja odwodnienia
Numer oferty MO2/01/2014
Szanowni Państwo,
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Morawskiego 2 w Poznaniu
(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie
modernizacji odwodnienia w dwóch wariantach: wariant I - bez rynien, wariant II
? z rynnami.
Zakres prac dla poszczególnych wariantów wg załączonych przedmiarów robót:
Załącznik 1 ? wariant I (bez rynien)
Załącznik 2 ? wariant II (z rynnami)
Termin przesyłania ofert: do 23.06.2014 r.

Załącznik:
MO2_2014_05_26_modernizacja_odwodnienia.pdf

2014-05-26