Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
Działając w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Mateckiego 21,22,23,24 w Poznaniu - osiedle Złote Ogrody w Poznaniu
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na utrzymanie czystości terenu zewnętrznego osiedla zgodnie z zakresem obowiązków zawartych w załączniku.
Termin składania ofert: do dnia 27.04.2012r. do godziny 12:00

Oferta powinna zawierać cenę utrzymania czystości m2 parkingów i dróg utwardzonych (kostka brukowa) oraz cenę utrzymania czystości m2 parkingów o nawierzchni ażurowej.

Oferty prosimy kierować:
- drogą mailową na adres: anna.bartecka@palatyn.pl
- składać osobiście w siedzibie firmy PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o., ul. Szczepanowskiego 11


Załącznik:
zapytanie_ ofertowe_teren_zewnetrzny.pdf

2012-04-13