Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Wschodnia 24 w Luboniu
Data 28.12.2011 r.
Temat Remont pokrycia dachowego ? duża i mała hala garażowa
Numer oferty W24/2011.12.28.
Szanowni Państwo,
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wschodnia 24 w Luboniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Zakres prac: Remont pokrycia dachowego
1. Usunięcie kamienia i roślinności z dachów - (dach zielony).
2. Ułożenie nowego pokrycia papowego - 2 warianty:
I wariant:
- ułożenie nowego pokrycia papowego na całej powierzchni 2 hal garażowych z kolorowej papy,
- izolacja termiczna ? styropian FS20, gr. 15 cm.
II wariant: odtworzenie zielonego dachu:
- ponowne ułożenie kamienia
- warstwa filtracyjna - np. geowłóknina, mata wegetacyjna,
- warstwa drenażowa,
- warstwa zabezpieczająca hydroizolację przed działaniem korzeni przez zastosowanie warstwy papy
bitumicznej z wkładką miedzianą lub folii z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami
syntetycznymi
- hydroizolacja - pokrycie papowe,
- izolacja termiczna - styropian FS20, gr. 15 cm.
Wstępny przedmiar robót:
Garaż G1:
? długość budynku: 43,22 m
? szerokość: 19, 45 m
? wysokość: 2,75 m ( 1 kondygnacja)
? powierzchnia zabudowy: 830 m2
Garaż G2:
? długość budynku: 11,72 m
? szerokość: 19, 45 m
? wysokość: 2,75 m ( 1 kondygnacja)
? powierzchnia zabudowy: 216 m2
Termin przesyłania ofert: do 15.01.2012 r.

Załącznik:
W24_Hale_garazowe_zapytanie_ofertowe.pdf

2011-12-30