Przetargi

Wykonanie ogrodzenia - Przy Trakcie, Rokietnica
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Przy Trakcie 10, 18, 20 w Rokietnicy (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na
wykonanie ogrodzenia wokół ogródków indywidualnych.
Szczegóły w załączeniu.
Termin przesyłania ofert: do 03.06.2016 r.

Załącznik:
wykonanie ogrodzenia.pdf

2016-05-19