Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Dąbrowskiego 104-114/Długosza 1-5 Poznań
Data 12.04.2011 r.
Temat Wymiana instalacji elektrycznej ? części wspólne
Numer oferty DD104/2012.04.12
Szanowni Państwo,
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dąbrowskiego 104-114/Długosza 1-5 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Zakres prac:
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości tj. na klatkach
schodowych wraz z instalacją RTV i domofonową, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową.
Dokumentacja projektowa dostępna w siedzibie firmy ?PALATYN Zarządzanie
Nieruchomościami? po wcześniejszych ustalaniach.
Wstępny przedmiar robót:
9 klatek schodowych
- prace z podziałem na etapy ? klatki schodowe
Termin przesyłania ofert: do 10.05.2012 r.

Załącznik:
DD104_zapytanie_ofertowe.pdf

2012-04-13