Przetargi

Odpowietrzenie kanalizacji, schody i wyłaz na dach, docieplenie stropu - Leśmiana 26C, Luboń
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Leśmiana 26C w Luboniu (Zamawiający)
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie w/w prac.
Szczegóły w załączeniu.

Termin przesyłania ofert: do 04.12.2015r.

Załącznik:
zapytanie ofertowe kanalizacja, schody i wylaz na dach, docieplenie stropu.pdf

2015-12-23