Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Wyspiańskiego 14 / Kossaka 2
Data 30 stycznia 2012r.
Temat Docieplenie ściany szczytowej od strony sąsiadującej
nieruchomości przy ul. Kossaka 2
Numer oferty WK14/2012.01.30/02
Szanowni Państwo,
Występując w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości położonej
w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 14 / Kossaka 2 (Zamawiający) zwracamy się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Zakres prac:
1. Montaż i demontaż rusztowań na szczycie budynku od strony Kossaka (nad
sąsiednią nieruchomością)
2. Skucie luźnego tynku piaskowego
3. Klejenie styropianu fasadowego
4. Kołkowanie styropianu
5. Zatapianie siatki i narożników na styropianie
6. Malowanie podkładowe
7. Malowanie ściany farbą elewacyjną ? dwukrotnie
8. Demontaż starych opierzeń murka ogniowego
9. Montaż nowych opierzeń blaszanych murka ogniowego z blachy ocynkowanej
10. Miejscowy demontaż i montaż pokrycia dachu ? dachówka karpiówka ? na
sąsiedniej nieruchomości.
11. Wywóz gruzu i śmieci pobudowlanych
Termin przesyłania ofert: do 17.02.2012 r.

Załącznik:
2012_01_30_WK14_zapytanie_ofertowe_elewacja.pdf

2012-01-30