Przetargi

Zadaszenie śmietnika - Mylna 32/34, Poznąń
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Mylna 32-34 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i montaż zadaszenia z poliwęglanu nad miejsce składowania odpadów.
Szczegóły w załączeniu.
Termin przesyłania ofert: do 12.06.2017 r.

Załącznik:
zadaszenie smietnika.pdf

2017-05-24