Przetargi

Wymiana rury kanalizacyjnej - Madalińskiego 11, Poznań
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Madalińskiego 11 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie
wymiany odcinka rury kanalizacji ogólnospławnej wraz z odtworzeniem posadzki.
Szczegóły w załączeniu.
Termin przesyłania ofert: do 08.08.2017 r.

Załącznik:
budowa odcinka rury kanalizacyjnej.pdf

2017-07-24