Przetargi

Opomiarowanie liczniki wody i CO - Smardzewska 17 i 19, Poznań
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Smardzewska 17 i 19 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie
opomiarowania wody zimnej, ciepłej oraz energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania.
Szczegóły w załączeniu
Termin przesyłania ofert: do 23.08.2017 r.

Załącznik:
zapytanie ofertowe - opomiarowanie.pdf
Karta katalogowa Multical 602.pdf
Karta katalogowa Ultraflow Dn 15-125.pdf
Lokalizacja.pdf
Montaz wodomierzy KS.pdf
Opis techniczny.pdf
Wodomierz Dn 25.pdf
Wodomierz Dn 40.pdf

2017-08-03