Przetargi

Zabezpieczenie skarpy - ul. Wschodnia 22 w Luboniu.
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Wschodnia 22 w Luboniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie murka wzdłuż skarpy oraz poprawienie spadku chodnika.
Termin składania ofert 31.08.2019r.

Załącznik:
W22 - skarpa.pdf

2019-08-08