Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Górna Wilda 100 w Poznaniu
Data 01.12.2011 r.
Temat Prace dekarskie
Numer oferty GW100/2012.01.20
Szanowni Państwo,
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Górna Wilda 100 w Poznaniu
(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem
poniższych wymagań:
Zakres prac:
1. Ustawienie rusztowania
2. Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki ok. 75 m 2
3. Rozbiórka łat i kontrłat
4. Wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja
5. Ofoliowanie oraz nabicie łat i kontrłat
6. Montaż dachówki karpiówki ok. 75 m 2
7. Wymiana części orynnowania wg uzgodnień ok. 35 mb
8. Wykonanie obróbek blacharskich
Termin przesyłania ofert: do 31.01.2012 r.
Oferty prosimy kierować :
? drogą mailową: inspektor działu technicznego: mateusz.barczyk@palatyn.pl
? osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Załącznik:
GW1000_zapytanie_ofertowe_remont_dachu.pdf

2012-01-20