Przetargi

Modernizacja kamienicy - ul. Kraszewskiego 11 w Poznaniu
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Kraszewskiego 11 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie modernizacji kamienicy zgodnie z załączonym projektem termomodernizacji, specyfikacja techniczną oraz przedmiarem obejmującej naprawę elewacji frontowej, ocieplenie i remont elewacji tylnych i bocznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej odnowę i odbudowę detali sztukatorskich na fasadzie oraz wykonanie izolacji fundamentów.
Termin składania ofert 31.12.2019r.
Szczegóły w załączniku.

Załącznik:
KR11 - 2019-10-07 - Zapytanie ofertowe_modernizacja kamienicy.pdf
Opis techniczny.pdf
Program prac konserwatorskich.7z
Przedmiar.7z
Rysunki.7z

2019-10-09