Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Jeżycka 13-23B Poznań
Data 07.04.2014 r.
Temat Remont balkonów
Numer oferty JE13/01
Szanowni Państwo,
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Jeżycka 13-23B w Poznaniu
(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem
poniższych wymagań:
1. Wykonanie kompleksowego remontu balkonów w niżej
wymienionym zakresie:
? usunięcie warstwy płytek
? usunięcie warstwy betonu z jego wykończeniem oraz warstwy izolacji
z opierzeniami,
? przygotowanie powierzchni betonowej wraz wyrównaniem podłoża,
? wykonanie izolacji 2xpapa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1x wierzchniego krycia)
? wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka wraz z uszczelnieniem
połączenia
? ułożenie folii polietylenowej
? wykonanie wylewki spadkowej gr. 6cm zatartej na gładko
? wykonanie impregnacji hydrofobowej na powierzchni betonowej
? ułożenie warstwy płytek gresowych 30x30cn wraz z cokołami
? zabezpieczenie płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód
opadowych w głąb spoin
? uzupełnienie pasa styropianu gr. 10-12cm na cokołach
? przyklejenie pasa siatki na ścianach na pasach styropianu + gruntowanie oraz
wykonanie tynku mineralnego o strukturze baranka
? Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbę elewacyjną
? czyszczenie ręczne + dwukrotne malowanie balustrad w kolorystyce
obowiązującej,
? czyszczenie ręczne + dwukrotne malowanie filaru stalowego w kolorystyce
obowiązującej
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA BALKONÓW: 44,5 m2
2. Skucie płytek elewacyjnych na murkach (balustradzie)
balkonów w niżej wymienionym zakresie:
? skucie płytek na murkach (balustradzie) balkonów
? przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie + dwukrotne gruntowanie
? montaż styropianu gr. 3cm mocowanymi kołkami
? ochrona narożników listwą T
? wklejenie siatki na ścianach w zaprawę klejową? przygotowanie podłoża pod tynk firmy DRIVIT typu DEMANDIT METALIC
? ułożenie tynku firmy DRIVIT typu DEMANDIT METALIC
? wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej na wierzchu murku
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MURKÓW (BALUSTRADY) BALKONÓW: 47,5 m2
3. Skucie płytek elewacyjnych na elewacji w niżej wymienionym
zakresie:
? skucie płytek na murkach (balustradzie) balkonów
? przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie + dwukrotne gruntowanie
? montaż styropianu gr. 3cm mocowanymi kołkami
? ochrona narożników listwą T
? wklejenie siatki na ścianach w zaprawę klejową
? przygotowanie podłoża pod tynk firmy DRIVIT typu DEMANDIT METALIC
? ułożenie tynku firmy DRIVIT typu DEMANDIT METALIC
? wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA PŁYTEK ELEWACYJNYCH: 29,5 m2
Termin przesyłania ofert: do 30.05.2014 r.

Załącznik:
JE13_2014_05_05_remont_balkonow_ETAP_I.pdf

2014-05-12