Przetargi

Nadzór inwestorski nad pracami termomodernizacyjnymi - Dąbrowskiego/Długosza, Poznań
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dąbrowskiego 104-114/Długosza 1-5 w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. 25. prac termomodernizacyjnych budynku zgodnie z dokumentacją techniczną.
Szczegóły w załączeniu.
Termin przesyłania ofert: do 31.11.2017 r.

Załącznik:
OPIS TECHNICZNY.pdf
PLAN SYTUACYJNY.pdf
PRZEDMIAR.pdf
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf
STAN PROJEKTOWANY.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE - INSPEKTOR NADZORU.pdf

2017-10-10