Przetargi

Izolacja pionowa - Żmigrodzka 17 lok N2, Poznań
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Żmigrodzka 17, 19, 19A-O w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót naprawczych lokalu 17N2 – izolacja pionowa ściany fundamentowej od strony zewnętrznej.
Szczegóły w załączeniu.
Termin przesyłania ofert: do 22.06.2017 r.

Załącznik:
izolacja pionowa 17n_2.pdf

2017-05-30