Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
TEMAT - przeglądy kominiarskie, roczne obowiązkowe - zgodnie z Ustawą Prawo
Budowlane
ZAKRES: przegląd kominiarski, protokół pokontrolny, dokumentacja.
TERMIN : lipiec - grudzień 2013
UWAGI: W ofercie należy podać stawkę za lokal. Ilość planowanych lokali to
2000. Proszę o podanie informacji dodatkowych dotyczących kalkulacji cenowej
dla napraw po przeglądach kominiarskich, oraz informacji co obejmuje cena.
Oferty proszę kierować na adres email palatyn@palatyn.pl lub pocztą
Palatyn - Zarządzanie Nieruchomościami, ul. Szczepanowskiego 11, 60-541
Poznań

Załącznik:


2013-06-01