Przetargi

Wykonanie ogrodzenia - Smardzewska, Poznań
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Smardzewska 17 i 19 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie ogrodzenia wokół ogródków indywidualnych.
Szczegóły w załączeniu
Termin przesyłania ofert: do 12.08.2016 r.

Załącznik:
wykonanie ogrodzenia.pdf

2016-07-26