Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości przy ul. Mateckiego 22 w Poznaniu (Zleceniodawca)
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na utrzymanie czystości nieruchomości zgodnie z zakresem obowiązków zawartym w załączniku.
Termin składania ofert: do dnia 27.04.2012r.

Oferty prosimy kierować:
- drogą mailową na adres: anna.bartecka@palatyn.pl
- składać osobiście w siedzibie firmy PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o., ul. Szczepanowskiego 11


Załącznik:
M22_zapytanie.pdf

2012-04-12