Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Mateckiego 24 w Poznaniu
Data 13.04.2012 r.
Temat Konserwacja dźwigów osobowych
Numer oferty M24/2012.04.13
Szanowni Państwo,
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości przy ul. Mateckiego 24 w Poznaniu
(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na konserwacje
dźwigów osobowych (4 szt.) z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Szczegóły prac:
? Comiesięczna konserwacja modułowa oraz kontrola wszystkich części urządzeń
dźwigowych i ich wyposażenia technicznego zgodnie z instrukcją producenta.
? Pogotowie dźwigowe w zakresie uwalniania ludzi z kabiny, uruchamiania dźwigów
po zaniku napięcia oraz wszelkich awarii.
? Zapewnienie środków czyszczących i smarujących oraz zapewnienie narzędzi i
przyrządów pomiarowych.
? Zawiadamianie Zarządcy nieruchomości o usterkach stwierdzonych przy okazji
konserwacji oraz informowanie o zakresie koniecznych do przeprowadzenia prac.
? Wykonywanie napraw dodatkowych oraz prac związanych z dewastacją czy
kradzieżą poszczególnych podzespołów dźwigu.
? Odbieranie komunikatów przesyłanych z urządzeń sygnalizacyjnych
zainstalowanych w dźwigu do centrum zgłoszeniowego używanego przez firmę.
Termin przesyłania ofert: do 30.04.2012 r.

Załącznik:
M24_zapytanie_ofertowe_konserwacja_dzwigow.pdf

2012-04-13