Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Mateckiego 22 w Poznaniu
Data 18.06.2013 r.
Temat Ekspertyza techniczna
Numer oferty M22/2013.06.18
Szanowni Państwo,
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości przy ul. Mateckiego 22 w Poznaniu
(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie
ekspertyzy technicznej dotyczącej części wspólnej nieruchomości z uwzględnieniem
poniższych wymagań:
Zakres opini:
? Sprawdzenie zgodności wykonania przedmiotowej nieruchomości z projektem
budowlanym.
? Wskazanie ewentualnych usterek i nieprawidłowości budowlanych występujących
w części wspólnej nieruchomości.
? Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na usunięcie ewentualnych usterek, które
zostaną wykazane podczas oględzin nieruchomości.
Termin przesyłania ofert: do 26.06.2013 r.

Załącznik:
M22_zapytanie_ofertowe-_ekspetyza_techniczna.pdf

2013-06-18