Przetargi

Remont podestów - Żmigrodzka 11-13, Poznań
(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie kompleksowego remontu dwudziestudwóch podestów wejściowych.
Szczegóły w załączeniu.
Termin przesyłania ofert: do 17.07.2017 r.

Załącznik:
remont podestow.pdf

2017-06-27