Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości przy ul. Żmigrodzkiej 17-19 w Poznaniu (Zamawiający)
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Zakres prac:
1. Rozbiórka pokrycia z blachodachówki.
2. Rozebranie opierzeń.
3. Zdjęcie folii wstępnego krycia.
4. Wykonanie docieplenia wełną mineralną w zależności od potrzeb ? planowane ok. 350 m?
5. Ułożenie membrany wysokoprzepuszczalnej ? masa powierzchniowa min. 120g/m?
6. Układanie pełnego deskowania ? deska grubość min. 24 mm (przekrój poprzeczny min. 14 cm?) lub
płyta OSB grubość min. 8 mm.
7. Układanie pokrycia dachowego ? papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa + powierzchniowa czerwona
gr. 5,2 mm
8. Wykonanie obróbek dekarskich kominów, attyk, krawędzi szczytowych.

Załącznik:
ZM17_1920111108Zapytanieofertowe.pdf

2011-11-08